BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

14 - Stogi Mieszkaniowe

Plany zagospodarowania przestrzennego - Stogi Mieszkaniowe

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Numer
planu
RejonPodstawa prawnaPublikacjaMapa
Format
SWF
Format
ZIP
1401MPSZP jednostki urbanistycznej Stogi z poź.zm.- plany wygasłe ---
1402MPSZP przeładunkowo-składowego obszaru funkcjonalnego Gdańsk Port Północny- plany wygasłe ---
1403MPZP Krakowiec - Górki ZachodnieUchwała RMG
Nr XX/608/00
dn. 30.03.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 325
dn. 2000.05.25
otwórz 1
otwórz 2
6,44 MB
8,63 MB
1404MPZP Stogi PołudnioweUchwała RMG
Nr XLVI/559/97
dn. 20.03.1997
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 30, poz. 89
dn. 1997.08.07
otwórz1,63 MB
1405MPZP Stogi PółnocneUchwała RMG
Nr V/84/99
dn. 28.01.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 38, poz. 158
dn. 1999.04.24
otwórz8,78 MB
1406MPZP Stogi Południowe - rejon ul. Stryjewskiego i Hożej- uchylony ---
1407MPZP Krakowiec - rejon ulic Jodłowej i Steczka w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr LVI/1899/2006
dn. 26.10.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 35, poz. 504
dn. 2007.02.09
otwórz3,38 MB
1408Stogi Południowe w rejonie ul. Tamka w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXXVII/1243/2005
dn. 28.04.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 67, poz. 1260
dn. 2005.07.11
otwórz0,67 MB
1409MPZP Stogi Południowe - rejon ulicy Falck PolonusaUchwała RMG
Nr XLII/1293/2001
dn. 20.12.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 16, poz. 368
dn. 2002.03.11
otwórz0,71 MB
1410MPZP Górki Zachodnie - rejon ujścia Wisły Śmiałej część północnaUchwała RMG
Nr XXXIX/1327/2005
dn. 30.06.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 97, poz. 2021
dn. 2005.10.14
otwórz2,94 MB
1411MPZP Stogi w rejonie plaża - Pusty Staw- uchylony ---
1412MPZP Krakowiec - rejon ul. KępnejUchwała RMG
Nr XXVIII/765/2008
dn. 25.09.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 126, poz. 2973
dn. 2008.11.25
otwórz2,01 MB
1413MPZP Górki Zachodnie - rejon ulic Łowickiej i Przełom w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXIV/690/2008
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 92, poz. 2364
dn. 2008.08.18
otwórz2,42 MB
1414MPZP Stogi Północne - GPZ w rejonie ul. Wrzosy w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXII/585/2008
dn. 28.04.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 71, poz. 1950
dn. 2008.07.14
otwórz0,68 MB
1415MPZP strefy rurociągów we wschodniej części wyspy Stogi w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXIV/692/2008
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 91, poz. 2342
dn. 2008.08.14
otwórz 1
otwórz 2
1,62 MB
1,55 MB
1416MPZP rejonu kąpieliska morskiego Stogi w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXXVII/1068/2009
dn. 25.06.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 123, poz. 2401
dn. 2009.09.16
otwórz2,92 MB
1417MPZP Górki Zachodnie - rejon ulic Kępnej i Żaków w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XLVII/1297/2010
dn. 23.03.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 1380
dn. 2010.05.31
otwórz2,36 MB
1418MPZP Krakowiec - wał wzdłuż Martwej Wisły pomiędzy ul. Steczka i ul. Zawiślańską w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr VI/38/2011
dn. 13.01.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 23, poz. 512
dn. 2011.02.25
otwórz2,36 MB
1419MPZP Krakowiec - wał wzdłuż Martwej Wisły na zachód od ul. Zawiślańskiej w mieście Gdańsku- uchylony ---
1420MPZP Stogi Mieszkaniowe - rejon ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXII/418/2012
dn. 26.01.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 896
dn. 2012.06.06
otwórz9,08 MB
1421MPZP Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ulic Kępnej i Stogi w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXI/405/2011
dn. 22.12.2011
Dz. U. Woj. Pom. poz. 264
dn. 2012.01.20
otwórz13,9 MB
1422MPZP Stogi Mieszkaniowe - rejon ulic Wrzosy i Stryjewskiego w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXIII/448/2012
dn. 23.02.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1356
dn. 2012.04.11
otwórz9,28 MB
1423MPZP Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXVII/526/2012
dn. 31.05.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2429
dn. 2012.07.13
otwórz9,17 MB
1424MPZP Stogi Mieszkaniowe - rejon ulic Stryjewskiego, Falck-Polonusa, Tamka w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXXVIII/828/2013
dn. 23.05.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2687
dn. 2013.07.01
otwórz7,14 MB
1425MPZP Krakowiec - rejon ulic Jodłowej i Sówki w mieści GdańskuUchwała RMG
Nr XLIX/1078/14
dn. 27.02.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1316
dn. 2014.04.02
otwórz6,48 MB
1426MPZP Górki Zachodnie - rejon ulicy Łowickiej w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr LIII/1196/2014
dn. 29.05.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2375
dn. 2014.07.09
otwórz2,81 MB
1427MPZP Krakowiec - rejon cmentarza przy ulicy Kępnej w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr X/224/2015
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2108
dn. 2015.07.08
otwórz4 MB
1428MPZP Górki Zachodnie - rejon ośrodka AZS w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr X/222/2015
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2031
dn. 2015.07.02
otwórz3,40 MB
1429MPZP Górki Zachodnie - rejon ulic Łowickiej i Przełom II w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XLVII/1401/18
dn. 25.01.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 651
dn. 2018.02.23
otwórz6,4 MB
1430MPZP rejonu kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku- w toku sporządzania ---
metryczka publikacji