Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Urbanistyki i Architektury

Zdjęcie dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Anny Białeckiej
Dyrektor: Anna Białecka

ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 451
tel.: +48 58 323 64 51
fax: +48 58 323 64 98
Brak zdjęcia  

Z-ca Dyrektora-Kierownik Referatu Architektury-Środmieście: Katarzyna Nowicka

ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 450
tel.: +48 58 323 64 50
fax: +48 58 323 64 98

 

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wuia@gdansk.gda.pl

Zdjęcie dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Anny Białeckiej
Dyrektor: Anna Białecka

ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 451
tel.: +48 58 323 64 51
fax: +48 58 323 64 98

 

Brak zdjęcia  

Z-ca Dyrektora-Kierownik Referatu Architektury-Środmieście: Katarzyna Nowicka

ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 450
tel.: +48 58 323 64 50
fax: +48 58 323 64 98

 

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wuia@gdansk.gda.pl