Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Polska Klasyfikacja Działalności - oznaczenia i opisy kodów PKD

 
Logo Operacja 2007 - nowe klasyfikacje

Zmiany ekonomiczne i gospodarcze zachodzące na arenie światowej oraz potrzeba globalnej wymiany informacji społeczno-gospodarczej wymusiła konieczność gruntownej przebudowy klasyfikacji statystycznych m. in. klasyfikacji działalności.

W 2000 roku pod patronatem Departamentu Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz dyrektorów Urzędów Statystycznych Stanów Zjednoczonych i Kanady podpisano dokumenty pozwalające realizować projekt prac umożliwiających uzyskanie jak największej zbieżności pomiędzy NAICS, a NACE i ISIC. Zatem, działania te zmierzały do zapewnienia spójności pomiędzy klasyfikacjami występującymi na trzech poziomach: ogólnoświatowym, regionalnym (np. europejskim) i krajowym. Ogół działań zmierzających do aktualizacji i zharmonizowania klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS) nazwano "Operacją 2007".

GUS przygotował trzy warianty dostępu do klasyfikacji PKD 2007:

1. Wyszukiwanie kodów bezpośrednio na stronie internetowej www.stat.gov.pl/Klasyfikacje lub z pierwszej strony portalu GUS - lewe boczne menu ->klasyfikacje ->PKD 2007.

2. Plik do pobrania, zawierający klasyfikacje, klucze przejścia i wyjaśnienia w formacie MS WORD (1.2 MB)

3. Program umożliwiający wyszukiwanie kodów PKD (3.8 MB) (plik oprócz programu zawiera instrukcje, opis, oraz sposób instalacji).

Uwaga:

Do prawidłowego działania programu "Szukacz PKD" niezbędny jest MS Access 2002 lub wyżej. Aplikacja została sprawdzona i nie zawiera żadnego szkodliwego elementu (wirusy etc).

Przyczyny zmian w klasyfikacji:


Zobacz również: Wyszukiwarka oznaczeń kodów PKD

Źródło: GUS

 

Logo Adobe Acrobat Reader
Zainstaluj na swoim dysku przeglądarkę dokumentów PDF - Adobe Acrobat Reader
Metryczka publikacji