BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Urbanistyki i Architektury

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: wuia@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew. 
Nr faxu
451
p.o.Dyrektor Wydziału - Jacek Jabłoński
Z-ca Dyrektora - Adam Stieler
Sekretariat
58 323 6451
448
Obsługa Wydziału
58 323 6448
58 323 6498
Referat Architektury - Oliwa
439
Kierownik Referatu - Izabela Jagodzińska
58 323 6439
Decyzje administracyjne dzielnic:
439
449
439
438
454
460
433
455
Jelitkowo, Żabianka, Przymorze, Zaspa, Oliwa, VII Dwór, Niedźwiednik, Matemblewo, Złota Karczma, Matarnia, Kokoszki, Karczemki, Bysewo, Piroga, Klukowo, Owczarnia, Barniewice, Nowy Świat, Osowa.
58 323 6439
58 323 6449
58 323 6499
58 323 6439
58 323 6438
58 323 6454
58 323 6460
58 323 6433
58 323 6483
58 323 6455
Referat Architektury - Wrzeszcz
459
Kierownik Referatu - Anna Białecka
58 323 6459
Decyzje administracyjne dzielnic:
457
458
459
456
455
432
442
Szadółki, Jasień, Ujeścisko, Chełm, Orunia, Siedlce, Łostowice, Nowolipie, Zabornia, Piecki Migowo, Maćkowy, Św. Wojciech, Kiełpinek, Kiełpino Górne, Smęgorzyno, Nowy Port, Brzeźno, Letnica, Strzyża, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny.
58 323 6457
58 323 6458
58 323 6456
58 323 6455
58 323 6432
58 323 6442
Referat Architektury - Śródmieście
453
Kierownik Referatu - Katarzyna Nowicka
Decyzje administracyjne dzielnic:
453
454
433
460
461
438
458
432
Śródmieście (Dolne Miasto, Główne Miasto), Biskupia Górka, Orunia - Lipce, Olszynka, Rudniki, Przeróbka, Stogi, Sobieszewo, Świbno.
58 323 6453
58 323 6454
58 323 6433
58 323 6460
58 323 6461
58 323 6438
58 323 6458
58 323 6432
460
INSTALATORZY
58 323 6460
Referat Planów i Marketingu
445
Kierownik Referatu - Barbara Szczerbowska
58 323 6445
434
Opiniowanie koncepcji podziałów wnętrz kwartałowych w trybie art.. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami
58 323 6434
58 323 6484
Informacje o planach dla terenów: Osowa, Barniewice, Klukowo, Rębiechowo, Bysewo, Kokoszki, Kiełpino, Smęgorzyno, Szadółki, Jasień, Zabornia, Łostowice, Ujeścisko, Maćkowy, Firoga. Wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z MPZP
435
Opracowywanie graficzne folderów ofertowych i materiałów marketingowych. Przygotowywanie prezentacji dla wszelkiego typu opracowań
58 323 6435
Referat Koordynacji i Nadzoru 
451
Interwencje, skargi, odwołania
58 323 6451

 

metryczka publikacji