Gdańskie Centrum Kontaktu

Gdańskie Centrum Kontaktu przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę 
pod nr tel.:
58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Mapa Porządku Miasta Gdańska
Zobacz: http://mapa.gdansk.gda.pl/mp/app/index#

Zauważyłeś: zalaną ulicę, zalegający śnieg, zaśmiecenie, dziurę w jezdni, porzucone auto itp?

Skorzystaj z Mapy Porządku Miasta Gdańska - samodzielnej aplikacji internetowej i mobilnej służącej do utrzymania czystości i ładu na terenie miasta.

W łatwy sposób przekaż informację o lokalizacji i szczegółach problemu. Wystarczy, że wskażesz na mapie miejsca, które chcesz zgłosić np. zalegania nieczystości latem lub śniegu / oblodzenia zimą, dewastacji, uszkodzenia nawierzchni jezdni itp., a Twoje zgłoszenie trafi do właściwych służb, które zajmą się sprawą.

 

Metryczka publikacji