Komunikaty Wydziału Urbanistyki i Architektury

Archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
parter, wejście C, pokój nr 37
tel. 58 323 6037
e-mail: archiwum.architektura@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji