Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zespół ds. administracyjnych

p.o. Dyrektora: Katarzyna Nowicka
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 452
tel.: (+48 58) 58 323 64 51, (+48 58) 323 64 48
e-mail: wuia@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

  • prowadzenie rejestru wydawanych przez wydział decyzji administracyjnych, postanowień, odwołań, zażaleń, skarg i interwencji
  • sporządzanie zestawień zbiorczych w zakresie działalności wydziału
  • dbałość o właściwą obsługę klientów wydziału, z wnioskowaniem niezbędnych w tej dziedzinie zmian i udogodnień
  • prowadzenie statystyki GUS
  • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z przepisów prawa budowlanego
  • prowadzenie rejestru wydawanych dzienników budowy
  • prowadzenie dokumentacji archiwalnej spraw zakończonych w wydziale
  • udostępnianie dokumentacji archiwalnej.

 

 

Metryczka publikacji