Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zespół ds. administracyjnych

Dyrektor: Anna Białecka
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 452
nr wew. 6452
tel.: +48 58 323 64 52

 

Realizowane zadania:

  • prowadzenie rejestru wydawanych przez wydział decyzji administracyjnych, postanowień, odwołań, zażaleń, skarg i interwencji,
  • sporządzanie zestawień zbiorczych w zakresie działalności wydziału,
  • dbałość o właściwą obsługę klientów wydziału, z wnioskowaniem niezbędnych w tej dziedzinie zmian i udogodnień,
  • prowadzenie statystyki GUS,
  • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  • prowadzenie rejestru wydawanych dzienników budowy,
  • prowadzenie dokumentacji archiwalnej spraw zakończonych w wydziale,
  • udostępnianie dokumentacji archiwalnej.

 

 

Metryczka publikacji