Referat Planów

ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 440
tel.: +48 58 323 64 40
fax: +48 58 323 64 98

 

Realizowane zadania:

 • wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planów miejscowych,
 • przygotowywanie postanowień o podziałach terenu,
 • prowadzenie:
  • rejestru opracowań planistycznych zakończonych i będących w toku,
  • zbiorczego i graficznego, w technice cyfrowej, rejestru wydanych decyzji i postanowień,
  • udostępnianie do wglądu planów miejscowych,
 • przyjmowanie z Biura Rozwoju Gdańska zakończonych opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • archiwizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich dokumentacją formalno – prawną,
 • archiwizacja cyfrowa materiałów planistycznych,
 • prowadzenie baz danych Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie warstw planistycznych.

 

Metryczka publikacji