Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Planów

ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 440
tel.: +48 58 323 64 40

 

Realizowane zadania:

 • wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planów miejscowych,
 • przygotowywanie postanowień o podziałach terenu,
 • prowadzenie:
  • rejestru opracowań planistycznych zakończonych i będących w toku,
  • zbiorczego i graficznego, w technice cyfrowej, rejestru wydanych decyzji i postanowień,
  • udostępnianie do wglądu planów miejscowych,
 • przyjmowanie z Biura Rozwoju Gdańska zakończonych opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • archiwizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich dokumentacją formalno – prawną,
 • archiwizacja cyfrowa materiałów planistycznych,
 • prowadzenie baz danych Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie warstw planistycznych,
  • wydawanie opinii architektonicznych i urbanistycznych na potrzeby Prezydenta, wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta, w zakresie:
  • uwarunkowań urbanistycznych do przetargu,
  • opiniowania dzierżaw, kwartałów dla wspólnot mieszkaniowych,
  • opiniowania terenów przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lub jako tereny dodatkowe.

 

Metryczka publikacji