Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Architektury - Oliwa

Kierownik Referatu: Izabela Jagodzińska
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 439
tel.: +48 58 323 64 39

 

Realizowane zadania:

  • ocena zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w procedurze wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
  • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z organami i instytucjami wskazanymi w przepisach prawa,
  • przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwoleniu na budowę,
  • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • przygotowywanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów oraz w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów,
  • wydawanie innych decyzji i postanowień wynikających z przepisów szczególnych,
  • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę,
  • przyjmowanie zgłoszeń robót rozbiórkowych i przygotowywanie pozwoleń na rozbiórkę,
  • udzielanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych,
  • interpretacja ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 

w odniesieniu do nieruchomości będących w terytorialnym zakresie działania referatu.

 

Dzielnice: Jelitkowo, Żabianka, Przymorze, Zaspa, Oliwa, VII Dwór, Brzeźno, Niedźwiednik, Matemblewo, Złota Karczma, Matarnia, Kokoszki, Karczemnki, Bysewo, Firoga, Klukowo, Owczarnia, Barniewice, Nowy Świat, Osowa, Kiełpino Górne, Smęgorzyno

Metryczka publikacji