Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Finansowy

Iwona Góralewska

p.o. Dyrektora: Iwona Góralewska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 266
nr wew. 6267
tel.: +48 58 323 62 67
fax: +48 58 323 65 67

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Finansowego Krystyny Czajkowskiej

Z-ca Dyrektora: Krystyna Czajkowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 273
nr wew. 6273
tel.: +48 58 323 62 67
fax: +48 58 323 65 67

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wf@gdansk.gda.pl

Iwona Góralewska

p.o. Dyrektora: Iwona Góralewska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 266
nr wew. 6267
tel.: +48 58 323 62 67
fax: +48 58 323 65 67

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Finansowego Krystyny Czajkowskiej

Z-ca Dyrektora: Krystyna Czajkowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 273
nr wew. 6273
tel.: +48 58 323 62 67
fax: +48 58 323 65 67

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wf@gdansk.gda.pl