Referat Podatku VAT

Kierownik: Agnieszka Kalkowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 220
tel.: +48 58 323 62 20
e-mail: wf@gdansk.gda.pl

 

 

Zadania referatu:

 • sporządzanie zbiorczego rejestru sprzedaży i zakupu VAT Miasta, na podstawie składanych przez jednostki organizacyjne Miasta cząstkowych rejestrów sprzedaży i zakupu VAT,

 • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi i urzędem skarbowym,

 • uzgadnianie kont analitycznych wg jednostek organizacyjnych Miasta z kontem syntetycznym,

 • sporządzanie bilansu w części dotyczącej Referatu,

 • sporządzanie zbiorczego pliku JPK_V7M Miasta i jego korekt, na podstawie danych zawartych w cząstkowych plikach JPK_V7M jednostek organizacyjnych Miasta oraz przekazywanie pliku do systemu Ministerstwa Finansów,

 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta objętymi centralizacją rozliczeń podatku VAT w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku VAT i pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego oraz udzielanie wyjaśnień,

 • bieżące zapoznawanie się z objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów w zakresie podatku VAT, analizowanie orzeczeń sądowych oraz interpretacji podatkowych w zakresie podatku VAT,

 • weryfikacja oświadczeń o kwalifikowalności podatku VAT dla projektów dofinansowanych z UE realizowanych przez Miasto,

 • sporządzanie pozostałych zbiorczych informacji i korekt, na podstawie złożonych przez jednostki organizacyjne Miasta cząstkowych informacji, do których składania zobowiązany jest podatnik, zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT,

 • przekazywanie podatku VAT wynikającego ze zbiorczego pliku JPK_V7M Miasta i jego korekt do właściwego urzędu skarbowego,

 • składanie aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym Miasta w zakresie danych dotyczących jednostek organizacyjnych Miasta
  z wyłączeniem Urzędu Miejskiego,

 • aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie www.gdansk.pl w zakładce VAT,

 • prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi i współpraca z urzędem skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT Miasta,

 • weryfikacja otrzymanych informacji i terminowe przekazywanie do szefa KAS zgłoszeń schematów podatkowych w zakresie podatku VAT (MDR-1, MDR-3), prowadzenie rejestru zgłoszeń,

 • aktualizowanie danych podatnika VAT Gminy Miasta Gdańska w zakresie danych związanych z działaniem na potrzeby monitorowania drogowego przewozu towarów za pomocą platformy PUESC,

 • aktualizowanie zgłoszenia AKC-RU/AKC-ZU na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych Miasta dotyczących posiadanych urządzeń grzewczych.

Metryczka publikacji