Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział  współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji mienia.

Metryczka publikacji