BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Kadr i Organizacji

Karolina Kucharska
 

Dyrektor: Karolina Kucharska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 207
nr wew. 6207
tel.: +48 58 323 62 07
fax: +48 58 323 62 86

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wkio@gdansk.gda.pl