Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Wojczys
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
80-853 Gdańsk
tel.: (+48 58) 526 81 25
e-mail: iod@gdansk.gda.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Miłosz Bałdowski
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
80-853 Gdańsk
tel.: (+48 58) 526 81 57
e-mail: iod@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • prowadzenie punktu kontaktowego dla podmiotów danych (osób, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie)
  • konsultowanie i wsparcie przeprowadzania obligatoryjnych analiz wpływu przetwarzania danych osobowych na prywatność podmiotów danych,
  • konsultowanie i wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
  • wsparcie dla obsługi incydentów bezpieczeństwa danych osobowych i prowadzenia ich rejestru

 

Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych, w sprawach merytorycznych podlega bezpośrednio Prezydentowi, a w sprawach organizacyjnych dyrektorowi Wydziału Kadr i Organizacji.

Metryczka publikacji