Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Barbara Frydrych

Dyrektor: Barbara Frydrych

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 131
tel.: + 48 58 323 61 30

Krzysztof Adamczyk

p.o. Z-ca Dyrektora: Krzysztof Adamczyk

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 132
tel.: + 48 58 323 65 51

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: bpk@gdansk.gda.pl

Barbara Frydrych

Dyrektor: Barbara Frydrych

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 131
tel.: + 48 58 323 61 30

Krzysztof Adamczyk

p.o. Z-ca Dyrektora: Krzysztof Adamczyk

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 132
tel.: + 48 58 323 65 51


Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: bpk@gdansk.gda.pl