Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat ds. Społecznych Projektów Kulturalnych

Kierownik: Dorota Raczkowska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 154
tel. (+48) 58 323 61 68

Pracownicy:

Elżbieta Czekaj
tel.: (+48) 58 323 61 54
pokój nr 154

Karolina Stokowska
tel.: (+48) 58 323 61 71
pokój nr 154

Realizowane zadania:

 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działania z zakresu kultury, w tym z:
  • organizacjami pozarządowymi
  • stowarzyszeniami i związkami twórczymi
  • radami dzielnic
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Miasto dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla konkursów grantowych, w tym obsługa organizacyjno-techniczna konkursów z zakresu kultury i sztuki
 • organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i konsultacji dla wnioskodawców z zakresu organizacji i zasad przeprowadzania konkursów grantowych i programów wsparcia środowisk kultury
 • opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania programów grantowych
 • udział w pracach Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • prowadzenie spraw związanych z weryfikacją, realizacją wydatków ponoszonych przez rady dzielnic na działalność kulturalną
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem, realizacją wydatków oraz sprawozdawczością w zakresie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego
 • opracowywanie raportów i analiz, ewaluacji zadań w ramach: realizowanego Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny, współpracy z organizacjami zrzeszającymi miasta oraz dla Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska.
Metryczka publikacji