Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Samodzielne stanowisko ds. marki kulturalnej Gdańska

Aleksandra Radzicka-Baszuro
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
I piętro, pokój 119
tel.: (+48) 323 61 23
kom.: 451 569 214

Realizowane zadania:

  • prowadzenie działań wzmacniających kulturalną markę Miasta i gdańską ofertę kulturalną
  • popularyzacja oferty kulturalnej Gdańska z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych, szlaków zwiedzania
  • promowanie kultury, twórców i środowisk artystycznych w Mieście, kraju i za granicą
  • gromadzenie informacji o działaniach i imprezach kulturalnych w Mieście, w tym opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych
  • przygotowanie i dystrybucja w mediach treści o gdańskich wydarzeniach kulturalnych
  • prowadzenie bazy materiałów promocyjnych dotyczących kultury Gdańska
  • realizowanie projektów kulturalnych krajowych i międzynarodowych angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów.
Metryczka publikacji