Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

trojanowska
Dyrektor: Agnieszka Trojanowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 259
nr wew. 6 258
tel.: 58 323 6 258
fax: 58 323 6 558
Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Marzeny Kamińskiej
Z-ca Dyrektora: Marzena Kamińska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 257
nr wew. 6 258
tel.: 58 323 6 258
fax: 58 323 6 558

 

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbmp@gdansk.gda.pl

trojanowska
Dyrektor: Agnieszka Trojanowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 259
nr wew. 6 258
tel.: 58 323 6 258
fax: 58 323 6 558
Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Marzeny Kamińskiej
Z-ca Dyrektora: Marzena Kamińska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 257
nr wew. 6 258
tel.: 58 323 6 258
fax: 58 323 6 558

 

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbmp@gdansk.gda.pl