Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych

Kierownik: Jolanta Stankiewicz
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 251
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

 • dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym przypisów i odpisów,
 • prowadzenie postępowań podatkowych i wydawanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości osób fizycznych oraz decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne,
 • dokonywanie czynności sprawdzających składanych informacji podatkowych,
 • zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 • prowadzenie rejestrów wymiarowych, w tym rejestrów ulg i zwolnień,
 • wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną z zakresu działania Referatu, w tym sporządzanie bieżących sprawozdań dotyczących udzielanej pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez Referat, w tym o udzielonej pomocy publicznej,
 • sporządzanie informacji dotyczących skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych zwolnień do sprawozdania Rb-27S,
 • planowanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz analiza ich wykonania,
 • rozpatrywanie skarg i odwołań w zakresie zadań realizowanych przez Referat;
Metryczka publikacji