BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


W sprawie uzupełnienia wyników formalnych konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 opublikowanych w dniu 7 maja 2018 roku

Niniejszym skreśla się wskazaną w wynikach formalnych konkursu ofertę złożoną przez Oferenta Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdański albowiem zawiera ona nieprawidłowy okres realizacji zadania. Oferta została złożona na zadanie wieloletnie ze wskazaniem końcowego okresu realizacji w roku 2019, co narusza rozdział X A pkt. 13b ogłoszenia o konkursie ofert (Zarządzenie nr 545/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 kwietnia 2018 roku).

Do pobrania:

metryczka publikacji