Kontrole

Podstawa prawna:

Na podstawie Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 roku:

§ 8 pkt. 1 kontrola przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta;

§ 9 pkt.1 kontrole doraźne przeprowadzane są na podstawie polecenia Prezydenta lub Sekretarza Miasta.

 

Metryczka publikacji