BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Ogłoszenie konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 (Uchwała nr XXXIII/914/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017r.) na podstawie Uchwały nr XL/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

Zarządzenie Nr 1730 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-09-22

Do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia o konkursie (663.57 KB)
  2. Wzór oferty konkursowej (42.09 KB)
  3. Wzór Karty Oceny Oferty (644.35 KB)
  4. Wzór umowy (725.68 KB)
  5. Wzór sprawozdania częściowego (32.05 KB)
  6. Wzór sprawozdania końcowego (33.19 KB)
metryczka publikacji