Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg umorzeń lub rozłożono spłatę na rozłożenie na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem

Rejestr jest prowadzony przez Referat Rachunkowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków

Podstawa prawna:
Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Sposób udostępniania:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg umorzeń lub rozłożono spłatę na rozłożenie na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem jest jawny.

Metryczka publikacji