Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Edukacji

Adres: ul. Kartuska 5

Poczta elektroniczna wydziału: we@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
201
Dyrektor Wydziału - Grzegorz Kryger
58 323 67 27
202
Zastępca Dyrektora ds. strategii i organizacji oświaty - Bogumiła Bieniasz
58 323 67 27
203
Zastępca Dyrektora ds. analiz i nadzoru finansowego - Renata Topór
58 323 67 27
204
Sekretariat
58 323 67 27
Referat Opieki i Wychowania
309
Kierownik Referatu - Anna Przybyszewska
58 323 67 67
Referat Szkół
310
p.o. Kierownika - Magdalena Lidzbarska
58 526 80 24
Referat Finansów Oświaty
311
Kierownik Referatu - Anna Suszyńska
58 323 67 54
 
Referat Projektów i Zasobów Oświaty
305
p.o. Kierownika - Aleksandra Kulik
58 323 67 77
 
Referat Organizacji i Kontroli
410 p.o. Kierownika - Magdalena Goździela 58 323 67 26
  Zespół ds. kadr dyrektorów jednostek oświatowych
 
Metryczka publikacji