BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej

Marzena Modzelewska

Kancelaria Prezydenta

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 201
tel.: +48 58 323 62 01, + 48 58 323 62 80
fax: +48 58 302 01 34
e-mail: bip@gdansk.gda.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzialność merytoryczna informacji przeznaczonej do publikacji w Biuletynie Inofmacji Publicznej spoczywa na dyrektorach wydziałow Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz dyrektorach jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska zgodnie z tekstem ujednoliconym Zarządzenia Nr 509/03 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (187.05 KB)

Urząd Miejski w Gdański będzie wdzięczny za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do redakcji Biuletynu Informacji Publicznej, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP.

metryczka publikacji