Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Infrastruktury

Zdjęcie dyrektora Wydział Infrastruktury Piotra Spyry

Dyrektor: Piotr Spyra

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 205
tel.: +48 58 323 62 87
fax: +48 58 323 62 86

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydział Infrastruktury Alicji Opały

Z-ca Dyrektora: Alicja Opała

Kierownik Referatu Planowania i Analiz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 204
tel.: +48 58 323 62 87
fax: +48 58 323 62 86

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wi@gdansk.gda.pl

Zdjęcie dyrektora Wydział Infrastruktury Piotra Spyry

Dyrektor: Piotr Spyra

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 205
tel.: +48 58 323 62 87
fax: +48 58 323 62 86

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydział Infrastruktury Alicji Opały

Z-ca Dyrektora: Alicja Opała

Kierownik Referatu Planowania i Analiz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 204
tel.: +48 58 323 62 87
fax: +48 58 323 62 86

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wi@gdansk.gda.pl