BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Infrastruktury

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: wi@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
205
Dyrektor Wydziału - Piotr Spyra
58 323 6205
58 323 6286
211
Z-ca Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu Planowania i Analiz - Alicja Opała
58 323 6291
 
206
Sekretariat
58 323 6287
 
Referat Zarządzania Budynkami
210
Kierownik Referatu - Gabriela Burda
58 323 6210
 
224
Zarządzanie budynkami Urzędu Miejskiego
58 323 6224
58 323 6524
58 323 6223
58 323 6523
 
223
Pracownicy Referatu
58 323 6223
58 323 6523
221
Pracownicy Referatu
58 323 6221
58 323 6521
58 323 6591
 
22
Administratorzy obiektów Urzędu Miejskiego
58 323 6022
58 323 6072
58 323 7023
58 323 6012
 
Referat Zaopatrzenia
208
Kierownik Referatu - Andrzej Karbowiak
58 323 6208
 
208
Pracownicy Referatu
58 323 6600
 
213
Pracownicy Referatu
58 323 6213
58 323 6293
58 323 6013
 
24
Pracownicy Referatu
58 323 6024
58 323 6074
 
Referat Planowania i Analiz
211
Kierownik Referatu - Alicja Opała
58 323 6291
 
204
Budżet wydziału
58 323 6204
 
 
Archiwum Zakładowe
 
 
216
Kierownik Archiwum Zakładowego - Katarzyna Ściesińska-Lukacs
58 323 6216
 

 

metryczka publikacji