BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Kierownik: Anna Trzuskolas
ul. Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 16
tel.: +48 58 558 95 12
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania Referatu:

  • Ewidencja i weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • Określanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
  • Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;
  • Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązku składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
  • Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania ulg w spłacie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej;
  • Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście.

 

metryczka publikacji