Zespół ds. Ekonomicznych

Realizowane zadania:

 • przygotowywanie projektów budżetu Wydziału oraz sprawozdań z jego realizacji
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych
 • monitorowanie i analiza wykorzystania środków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych Wydziału
 • rozliczanie finansowe umów (zleceń, zamówień) w zakresie wydatków rzeczowych
 • sporządzanie analiz ekonomicznych na potrzeby Wydziału
 • rejestrowanie umów cywilno – prawnych w Generalnym Rejestrze Umów
 • weryfikacja stanu zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat
 • opracowywanie harmonogramów realizacji wydatków Wydziału
 • wystawianie i prowadzenie ewidencji służbowych delegacji krajowych pracowników Urzędu
 • prowadzenie spraw zamówień publicznych Wydziału, w tym:
  - prowadzenie spraw zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 130 000 zł
  - monitorowanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych
  - opracowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych
Metryczka publikacji