BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Środowiska

Adres: ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdańsk

Poczta elektroniczna sekretariatu: wosr@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
15
Dyrektor Wydziału - Maciej Lorek
Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej - Dagmara Nagórka-Kmiecik
Sekretariat
58 768 82 00
Referat Polityki Ekologicznej
15
Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej - Dagmara Nagórka-Kmiecik
58 768 82 02
22
Gospodarka odpadami
58 768 82 22
58 768 82 21
58 768 82 32
58 768 82 29
23
Dotacje na modernizację ogrzewania.Odbiór przeterminowanych lekow z aptek. Edukacja ekologiczna.
58 768 82 13
23
Uzgodnienia inwestycyjne
58 768 82 23
26
Ochrona powietrza
Decyzje środowiskowe
58 768 82 26
58 768 82 16
58 768 82 06
2
Wycinka drzew
58 768 82 33
25
Ochrona przed hałasem, decyzje środowiskowe
58 768 82 15
Ochrona przed hałasem
58 768 82 25
Referat Przyrody i Rolnictwa
2
p.o. Kierownik Referatu Przyrody i Rolnictwa - Eliza Fludra
58 768 82 33
5
Zwrot VAT za paliwo
Wycinka drzew
58 768 82 05
58 768 82 10
4
Wycinka drzew
58 768 82 34
58 768 82 04
2
Wycinka drzew
58 768 82 03
58 768 82 09
58 768 82 12
8
Urządzanie terenów zielonych.Łowiectwo. Leśnictwo
58 768 82 19
Obszary chronione 58 768 82 11
Referat Gospodarki Wodnej i Geologii
27
Kierownik Referatu Gospodarki Wodnej i Geologii - Maryla Jezierska
58 768 82 27
7
Melioracje. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, rejestracja łodzi.
58 768 82 17
Karty wędkarskie, dotacje, gospodarka wodno-ściekowa. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych. Strefy ochronne ujęć wody, kąpieliska.
58 768 82 07
28
Geologia
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, geologia.
Projekt NonHazCity.
58 768 82 18
58 768 82 08
58 768 82 28
metryczka publikacji