Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Kierownik: Izabela Baranowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
I piętro, pokój nr 117

Gdańskie Centrum Kontaktu
tel.: +48 58 52 44 500
e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl

Punkty obsługi Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 10 i 11

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 8

Realizowane zadania:

  • ewidencjonowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
  • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • prowadzenie ewidencji innych obiektów niż hotelowe, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych, zlokalizowanych na terenie Miasta
  • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach wykreślonych z ewidencji gminnej przed 1 lipca 2011 r.
  • udostępnianie na miejskiej stronie www wykazu innych obiektów niż hotelowe, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych zlokalizowanych na terenie Miasta.
Metryczka publikacji