Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Samodzielne stanowisko ds. projektów literackich

Hanna Łozowska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój 119
tel.: (+ 48 58) 323 61 19

Realizowane zadania:

  • prowadzenie spraw związanych z realizacją stypendium literackiego,
  • inicjowanie oraz realizowanie projektów literackich, w tym konkursów o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów,
  • koordynowanie współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie realizacji projektów literackich,
  • współudział w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem przez Miasto dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu literatury w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • prowadzenie spraw związanych z aplikowaniem o tytuł miasta literatury UNESCO.
Metryczka publikacji