Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr pism wpływających

Rejestr pism wpływających jest prowadzony przez Kancelarię Urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresów działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011.14.67)
  • Zarządzenie Nr 2016/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Zarządzenia Dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ustalenia zasad użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD PUW w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Sposób udostępniania:
Rejestr pism wpływających nie jest jawny.

Metryczka publikacji