Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr petycji składanych do Prezydenta Miasta Gdańska

Rejestr petycji składanymi do Prezydenta Miasta Gdańska jest prowadzony przez Kancelarię Urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Podstawa prawna:

Sposób udostępniania:
Rejestr petycji składanych do Prezydenta Miasta Gdańska jest jawny z wyłączeniem danych osobowych Wnioskodawcy.

Metryczka publikacji