Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr centralny skarg, wniosków i zapytań posłów, senatorów i Rzecznika Praw Obywatelskich

Rejestr centralny skarg, wniosków i zapytań posłów, senatorów i Rzecznika Praw Obywatelskich jest prowadzony przez Kancelarię Urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Podstawa prawna:

§3 Zarządzenia Nr 267/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków i zapytań posłów, senatorów i Rzecznika Praw Obywatelskich

Sposób udostępniania:
Rejestr centralny skarg, wniosków i zapytań posłów, senatorów i Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest jawny.

Metryczka publikacji