Referat Mobilności Aktywnej

Kierownik: Remigiusz Kitliński
ul. Długi Targ 39/40
tel.: +48 58 526 81 58
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej

Realizowane zadania:

  • inicjowanie i koordynowanie działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej,
  • przygotowywanie kampanii, warsztatów i konferencji informacyjno-edukacyjnych promujących codzienne wykorzystywanie rowerów w dojazdach do szkoły i pracy, poruszanie się pieszo oraz inne niezmotoryzowane formy mobilności,
  • prowadzenie prac analitycznych, w tym tworzenia analiz mapowych bazujących na systemie informacji przestrzennych, dotyczących niezmotoryzowanych form mobilności,
  • redagowanie portalu internetowego rowerowygdansk.pl,
  • opiniowanie projektów organizacji ruchu, mających trwały wpływ na warunki poruszania się niezmotoryzowanych uczestników ruchu,
  • koordynowanie współpracy międzynarodowej Gdańska w zakresie projektów edukacyjno-promocyjnych dotyczących mobilności aktywnej i zrównoważonego rozwoju,
  • udział w międzynarodowych sieciach współpracy oraz inicjatywach dotyczących mobilności aktywnej i zrównoważonego rozwoju,
  • koordynowanie działań na rzecz rozwoju elektromobilności oraz innych form transportu bezemisyjnego na terenie Gdańska, w tym spraw związanych z urządzeniami transportu osobistego,
  • wykonywanie praw i obowiązków wynikających z członkowska Miasta w stowarzyszeniu Polska Unia Mobilności Aktywnej.
Metryczka publikacji