Referat Mobilności Aktywnej

Kierownik: Remigiusz Kitliński
ul. Długi Targ 39/40
tel.: +48 58 526 81 58
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej

Remigiusz Kitliński
ul. Długi targ 39/40
tel.: + 48 58 526 81 58
fax: + 48 58 323 70 63

e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania Referatu:

  • Inicjowanie i koordynowanie działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej,
  • Przygotowywanie kampanii, warsztatów i konferencji informacyjno-edukacyjnych promujących codzienne wykorzystywanie rowerów w dojazdach do szkoły i pracy, poruszanie się pieszo oraz inne niezmotoryzowane formy mobilności,
  • Prowadzenie prac analitycznych, w tym tworzenia analiz mapowych bazujących na systemie informacji przestrzennych, dotyczących niezmotoryzowanych form mobilności,
  • Redagowanie portalu internetowego rowerowygdansk.pl,
  • Opiniowanie projektów organizacji ruchu, mających trwały wpływ na warunki poruszania się niezmotoryzowanych uczestników ruchu,
  • Koordynowanie współpracy międzynarodowej Gdańska w zakresie projektów edukacyjno-promocyjnych dotyczących mobilności aktywnej i zrównoważonego rozwoju,
  • Udział w międzynarodowych sieciach współpracy oraz inicjatywach dotyczących mobilności aktywnej i zrównoważonego rozwoju;
Metryczka publikacji