Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Handlu

Kierownik: Anna Maciuszonek
ul. Kartuska 5
pokój nr 503
tel.: +48 58 526 80 90
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • wydawanie decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • opracowywanie i realizacja polityki handlowej Miasta w zakresie organizacji i wspierania handlu na targowiskach miejskich, placach handlowych, jarmarkach okolicznościowych oraz zielonych rynkach, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  • przeprowadzanie konkursów na operatora placów handlowych usytuowanych w sąsiedztwie cmentarzy gdańskich w okresie Wszystkich Świętych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością operatora w tym zakresie,
  • przeprowadzanie konkursu w zakresie organizacji jarmarków,
  • prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji kasyn gry,
  • zawieranie i obsługa umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta oraz nadzór nad ich realizacją,
  • opiniowanie lokalizacji urządzeń do odbierania i nadawania przesyłek umieszczanych na nieruchomościach Miasta.
Metryczka publikacji