Referat Handlu

Kierownik: Barbara Starkiewicz
ul. Kartuska 5
pokój nr 503
tel.: +48 58 526 80 90
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania Referatu:

  • Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • Wydawanie decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • Przeprowadzanie konkursów na operatora placów handlowych usytuowanych w sąsiedztwie cmentarzy gdańskich w okresie Wszystkich Świętych i nadzór nad działalnością operatora,
  • Przeprowadzanie konkursu na wybór organizatora jarmarków,
  • Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji kasyn gry,
  • Zawieranie i obsługa umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta oraz nadzór nad ich realizacją;
Metryczka publikacji