Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych jest prowadzona przez Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Podstawa prawna:

  • Art. 35 ust.1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 oraz z 2011 r. Nr 259, poz. 1553)

Sposób udostępniania:
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych prowadzona jest w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu.
Ewidencja jest jawna, a karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Metryczka publikacji