Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ewidencja Archiwum Zakładowego

Ewidencja Archiwum Zakładowego jest prowadzona przez Archiwum Zakładowe w Wydziale Infrastruktury

Podstawa prawna:

  • Art. 6, ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U 1983, nr 38, poz.173)
  • Załącznik 6, § 3 oraz §17, pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej

Sposób udostępniania:
Rejestry stanowią wewnętrzną ewidencję archiwum zakładowego

Metryczka publikacji