BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektorniczna wydziału: bp@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel.wew. Nr faxu
337

Dyrektor Biura - Marek Bonisławski

Zastępca Dyrektora Biura-  Anna Zbierska


Sekretariat

 

 

58 323 63 37

 

 

58 323 66 51

312

Zastępca Dyrektora Wydziału - Rzecznik Prasowy Prasowy Prezydenta - Magdalena Skorupka-Kaczmarek

58 323 63 12

 

Referat Marki Miasta
336 Kierownik Referatu - Izabela Małuszek

58 323 65 96

 
                           

334, 335

Pracownicy Referatu

 

58 323 66 34

58 323 63 34

58 323 63 94

58 323 63 35

58 323 60 15

 

Referat Koordynacji Marketingowej

 

342 Kierownik Referatu - Izabela Heidrich

58 323 63 42

 

341, 342

Pracownicy Referatu

58 323 60 14

58 323 63 41

58 323 66 41

58 323 66 42

 

376

Samodzielne stanowisko ds. promocji projektów gospodarczych - Przemysław Rot

 

58 323 65 76

 
376 Koordynator ds. Bursztynu - Robert Pytlos

58 323 65 76

 
376 Inspektor ds. ekonomiczno - finansowych - Magdalena Treder

58 323 66 74

 
  Referat Komunikacji Społecznej

 

 
375 Kierownik - Maciej Kukla

58 323 66 85

 

374, 375

Pracownicy Referatu

58 323 65 75

58 323 63 75

58 323 66 74

58 323 63 74

 

 

Referat Prasowy

 

 
305 Obsługa prasowa
58 323 63 04
58 323 63 05
58 323 63 84
58 323 63 85
 
metryczka publikacji