Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku jest prowadzone przez Archiwum Zakładowe w Wydziale Infrastruktury

Podstawa prawna:

  • Art.33, ust.1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U 1983, nr 38, poz.173)
  • Załącznik nr 6, § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14,poz.67)

Sposób udostępniania:
Udostępnianie dokumentacji z zasobu Archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbywa się na podstawie:

  • art. 16, ust.1,art.17, ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 r., nr 38, poz.173)
  • załącznik 6, § 31 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej
Metryczka publikacji