Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Archiwalna ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Gdańska do 31 grudnia 2011 r.

Archiwalna ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Gdańska do 31 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna:

  • Art. 66 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

Prezydent Miasta Gdańska pozostaje właściwy w sprawach ewidencyjnych dla przedsiębiorców, których dane nie podlegały przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do dnia 31 grudnia 2011 r.

Sposób udostępniania:
Udostępnianie danych przez Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich następuje na podstawie:

  • Art. 217 i 218 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z poźn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)
Metryczka publikacji