Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Biuro Rady Miasta Gdańska

Adres: ul. Wały Jagiellońskie 1

Poczta elektroniczna sekretariatu: brmg@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
207
Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska - Agnieszka Owczarczak
Sekretariat
58 323 7039
 
58 323 7040
210
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska - Mateusz Skarbek
58 323 7039
 
212
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska - Teresa Wasilewska
 
213
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska - Piotr Gierszewski
 
104

Sekretariat Biura Rady Miasta Gdańska

58 323 7005
58 305 3452
105

Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska - Wioletta Krewniak

58 323 7005
 
109

Działania informacyjno-promocyjne

Obsługa Rady Seniorów w Gdańsku oraz obsługa Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

58 323 7012
 
58 323 7019
 
 
Obsługa Komisji Rady Miasta Gdańska
 
 
111

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju

Komisja Strategii i Budżetu, Komisja Sportu i Turystyki

58 323 7022
 

58 323 7030
 
120

Komisja Edukacji, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

Obsługa finansowa Biura Rady Miasta Gdańska

58 323 7065
 
58 323 7027
 
121

Komisja Rewizyjna, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego oraz Komisja doraźna ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Kultury i Promocji

58 323 7029
 
 
58 323 7021
 

58 323 7028
58 323 7071
119
Obsługa sesji, prowadzenie rejestru uchwał Rady Miasta Gdańska
58 323 7026
 
 
58 323 7013
 
Metryczka publikacji