BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4

Adres: ul. Wilanowska 2

Informacja 58 323 71 42

Ochrona 58 323 71 40

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
 Nr tel. wew.
Nr faxu
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Stan. 1
Ewidencjonowanie Działalności Gospodarczej - obsługa przedsiębiorców
58 323 7131
Stan. 2
58 323 7132
Referat Ewidencji Ludności
Stan. 4
Ewidencja Ludności - sprawy meldunkowe
58 323 7175
Referat Dowodów Osobistych
Stan. 5
Dowody osobiste - przyjmowanie wniosków, wydawanie
58 323 7172
58 323 7146
Stan. 6
Dowody osobiste - przyjmowanie wniosków, wydawanie
58 323 7171
Referat Praw Jazdy
p.o. Kierownik Referatu - Karolina Senkbeil
58 323 7162
58 323 7159
Stan. 10 -11
Prawa Jazdy - Przyjmowanie wniosków o prawo jazdy
58 323 7151 - 7152
Stan. 12 - 13
Prawa Jazdy - Przyjmowanie wniosków o prawo jazdy, wydawanie
58 323 7153 - 7154
Stan. 14
Prawa Jazdy - Przyjmowanie wniosków z ZOM 1 i ZOM 3
58 323 7155
Stan. 15
Zamawianie prawa jazdy i podwyższenie kategorii
58 323 7156
Stan. 16 - 20
Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem
58 323 7157 - 7158
58 323 7150
58 323 7190 - 91
Telefoniczna rezerwacja terminu wizyty
58 323 7155
Archiwum

 

metryczka publikacji