BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 1925 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-11-03 w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020.

metryczka publikacji