BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wykaz ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RP

Miasto Gdańsk ogłasza wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych (dotyczy partnerów społecznych).

Lista ofert do pobrania:

Wyniki oceny formalnej (113.76 KB)

Oferenci w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. do 14 lutego 2017 r. włącznie, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora tj. w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, parter, pokój nr 5.

 

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

metryczka publikacji