Szukaj A A A

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Wykaz kont Urzędu Miejskiego

Wykaz kont Urzędu Miejskiego Wydziału Finansowego

Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu, pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

31124012681111001038773935

opłata skarbowa
tel.: (58) 323 62 31

35124012681111001038773863

opłata miejscowa
tel.: (58) 323 65 31

opłata targowa
tel.: (58) 323 62 31

71124012681111001038773603

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

tel. 58 323 60 34, 58 323 60 84, 58 323 60 38, 58 323 60 32

- opłaty za wykup lokali mieszkalnych i użytkowych

tel. 58 323 60 82

- zwroty wywłaszczonych nieruchomości, zwroty bonifikaty

tel. 58 323 65 10

- wpłaty za dzierżawę środków trwałych i za miejsce pod reklamę

tel. 58 323 60 34

- wpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwroty kosztów procesu

tel. 58 323 60 33

- opłaty za dzierżawę gruntów, bezumowne zajęcie gruntu, opłaty adiacenckie

tel. 58 323 60 82

- wpłaty dot. rejestracji pojazdów, praw jazdy

tel. 58 323 61 50

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

tel. 58 323 60 82

- opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne

tel. 58323 61 50

- wpłaty za usunięcie drzew i krzewów

tel. 58 323 65 10

- wpłaty za usługi geodezyjne i karty wędkarskie

tel. 58 323 60 32

- wpłaty z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów przestrzennych (renta planistyczna)

tel. 58 323 65 87

97124012681111001038773717

- opłaty za udzielenie informacji adresowych

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa

- dzierżawa gruntów Skarbu Państwa

- wpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa

- opłaty za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa

- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

- bezumowne korzystanie z gruntu Skarbu Państwa

tel. 58 323 61 49, 58 323 65 09

20124012681111001038775782

wadium wnoszone przy przetargach
tel.: (58) 323 62 43

Uwaga: Wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz podatku od środków transportowych dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych. Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego:

 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby fizyczne - znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej. Ponadto informację można uzyskać pod nr tel.:
 • (58) 323 62 57 nazwiska rozpoczynające się na literę F, L, Sz,
 • (58) 323 65 57 nazwiska rozpoczynające się na literę G, T
 • (58) 323 62 97 nazwiska rozpoczynające się na literę E, H, Ki, Km, Ks-Kt, Kv-Kż, Ł, O, U, Wó-Wż
 • (58) 323 62 59 nazwiska rozpoczynające się na literę C, D, Ra-Ro, Wa-Wń, Wo
 • (58) 323 65 59 nazwiska rozpoczynające się na literę Ko, Kó, Kp, Kr, Ku
 • (58) 323 62 60 nazwiska rozpoczynające się na literę B, I, P, Ró-Ru
 • (58) 323 62 61 nazwiska rozpoczynające się na literę Ć, Ka-Kh, Kj-Kł, Kn, Sa-Sy, Ś, Q, V, X, Y, Z, Ż, Ź
 • (58) 323 65 60 nazwiska rozpoczynające się na literę M, Rw-Rż
 • (58) 323 65 61 nazwiska rozpoczynające się na literę A, J, N, Ż
 • lub wysyłając zapytanie na adres: wf@gdansk.gda.pl
 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby prawne - informacja została przekazana podatnikom pismem w 2011r. Ponadto informację o numerze konta można uzyskać pod nr telefonu (58) 323 62 35, (58) 323 65 35, (58) 323 62 47 lub wysyłając zapytanie na adres: wf@gdansk.gda.pl
 • podatek od środków transportowych – informacja została przekazana podatnikom pismem w 2011r. Ponadto informację można uzyskać pod nr tel. (58) 323 62 35 lub wysyłając zapytanie na adres: wf@gdansk.gda.pl

Wpłaty dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów i koncesji na sprzedaż alkoholu dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Gminy Miasta Gdańsk można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych:
tel. 58 323 60 38 nazwiska rozpoczynające się na literę : A, B, C, D, F, H, K, Ł, O
tel. 58 323 60 34, 58 323 60 84 nazwiska rozpoczynające się na literę : E, G, J, L, M, R, S, U, V, Q, Ż
tel. 58 323 60 32 nazwiska rozpoczynające się na literę : Ś, T

- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych:
tel. 58 323 65 87

-dzierżawa gruntów gminnych
tel. 58 323 60 82

-koncesje na sprzedaż alkoholu
tel. 58 323 60 82

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Skarbu Państwa można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych i prawnych
tel. 58 323 65 09 nazwiska rozpoczynające się na literę : N, O, P, Q, R, S, T, U, W, Z, Ż, Ź,
tel. 58 323 61 49 nazwiska rozpoczynające się na literę :A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M,

-dzierżawa gruntów Skarbu Państwa
tel. 58 323 61 49

    Wykaz kont Urzędu Miejskiego Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

    Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu, pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

    49124012681111001038777685

    wpłaty na tytuły wykonawcze
    tel.: (58) 323 71 03

    72124012681111001038759229

    dochody i udziały w podatkach z Urzędów Skarbowych, dochody realizowane przez jednostkę budżetową
    tel.: (58) 323 62 39

    spłaty pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe
    tel.: (58) 323 62 40, 323 65-40