Szukaj A A A

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Dyżurny Inżynier Miasta

Dyżurny Inżynier Miasta przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę 
pod nr tel.:
58 52 44 500
email: dim@gdansk.gda.pl

Dyżurny Inżynier Miasta (DIM) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, DIM informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji. Zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia DIM natychmiast przekazuje odpowiednim służbom.