BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Urząd Stanu Cywilnego


Zdjęcie kierownika Urząd Stanu Cywilnego Grażyny Gorczycy

Kierownik: Grażyna Gorczyca

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
pokój nr 209A

tel.: +48 58 778 62 09

 

Zdjęcie zastępcy kierownika Urząd Stanu Cywilnego Grzegorza Graeflinga

Z-ca Kierownika: Grzegorz Graefling
(bezpośredni nadzór nad rejestracją małżeństw oraz zgonów)
grzegorz.graefling@gdansk.gda.pl

ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk

tel.: +48 58 323 70 03

 

Zdjęcie zastępcy kierownika Urząd Stanu Cywilnego Barbary Łady

Z-ca Kierownika: Barbara Łada
(bezpośredni nadzór nad rejestracją urodzeń)

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
pokój nr 212

tel.: +48 58 778 62 17

 

Zdjęcie zastępcy kierownika Urząd Stanu Cywilnego Marty Sowy

Z-ca Kierownika: Marta Sowa
(bezpośredni nadzór nad transkrypcją aktów)

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
pokój nr 213

tel.: +48 58 778 62 21

Książka telefoniczna wydziału

Sekretariat:
Pokój nr 209
tel.: 58 778 62 09, 58 778 62 10

Poczta elektroniczna:
usc@gdansk.gda.pl