BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Urząd Stanu Cywilnego


Grażyna Gorczyca

Kierownik: Grażyna Gorczyca

ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 143
tel.: +48 58 323 61 43

 

graefling

Z-ca Kierownika: Grzegorz Graefling
(bezpośredni nadzór nad rejestracją zgonów)
pokój nr 149
tel.: +48 58 323 61 53

 

lada

Z-ca Kierownika: Barbara Łada
(bezpośredni nadzór nad rejestracją małżeństw)
pokój nr 153
tel.: +48 58 323 65 10

 

sowa

Z-ca Kierownika: Marta Sowa
(bezpośredni nadzór nad rejestracją urodzeń)
pokój nr 34
tel.: +48 58 323 60 34

Książka telefoniczna wydziału

Informacja:
tel.: 58 323 61 39

Sekretariat:
Pokój nr 142
tel.: 58 323 61 42
fax: 58 323 61 99

Poczta elektroniczna:
usc@gdansk.gda.pl