Zestawienie świadczeń osobistych

Rejestr jest prowadzony przez Referat Spraw Wojskowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podstawa prawna:
Par. 11 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 5 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 229, poz. 2307 z poźn. zmianami)

Sposób udostępniania:

Zestawienie świadczeń osobistych nie jest jawne.

Metryczka publikacji